Make your own free website on Tripod.com
 
 
 
 
 
 
สุขภาพดี     มีวินัย     ใฝ่ศึกษา   มารยาทงาม
รอบรั้วโรงเรียนราชานุบาล

+  โรงเรียนราชานุบาลรับสมัคร ลูกจ้าง
+  ประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ประชาสัมพันธ์อาจารย์และนักเรียน
+  ขอแสดงความดีใจกับ ด.ญ.ดณีญา ไชยเขียวแก้ว ชั้น ป.6/2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง -จากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ของ สสวท. (คลิกดูรายละเอียด)
+   นักเรียนและอาจารย์ ...ร่วมกันอำลาครูอาสาสมัครโครงการ GAP ที่ได้ทำการสอน ตั้งแต่เดือน -พฤศจิกายน 2546 - มีนาคม 2547(คลิกดูภาพ)
+   กำหนดเปิดภาคเรียน ปี 2547 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2547
+   10 อันดับยอดเยี่ยม การสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ (คลิกที่นี่)
การสัมนา-อบรม
+
ข่าวบริการ
+
รวมเวบไซต์เกี่ยวกับการศึกษา ที่น่าสนใจ

+  คุณครูดอดคอม
+  การเรียนการสอนทางใกล
+  การเรียนบน Internet
+  20 เว็บไซต์ยอดนิยมในเมืองไทย
+  เว็บไซต์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีฯ
+  ศูนย์การศึกษา
+  ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ Entrance- กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
+  กระดานดำออนไลน์- SchoolNet Thailand

 
ภาษาอังกฤษวันละคำ ::
 
ภาษาเมืองวันละคำ ::
 
ภาษาไทยวันละคำ ::
 
หน่วยงานการศึกษา ::
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพท. น่าน เขต 1
สพท. น่าน เขต 2
ชมรมครูเครือข่าย ICT
มหาวิทยาลัยรัฐ ::
จุฬาลงกรณ์
ธรรมศาสตร์
มหิดล
ศรีนครินทรวิโรฒ
เชียงใหม่
ขอนแก่น
เกษตรศาสตร์
พระจอมกล้าธนบุรี
ศิลปากร
พายัพ
บูรพา
นเรศวร
สงขลานครินทร์
พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
พระจอมเกล้า ลาดกระบัง
สุรนารี
อุบลราชธานี
มหาสารคาม

มหาวิทยาลัยเอกชน ::

อัสสัมชัญ (ABAC)
กรุงเทพ
หอการค้าไทย
ธุรกิจบัณฑิตย์
เกริก
เกษมบัณฑิต
เซนต์จอห์น
มหานคร
รังสิต
วงษ์ชวลิตกุล
ศรีปทุม
สยาม